Районний методичний кабінет 
сектору освіти Борзнянської РДА

Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 403
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

1. Тема досвіду

Розвиток пізнавальних умінь із використанням інтерактивних технологій

Автор досвіду

Іванова Ліна Миколаївна, 1972 р.н., учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, учитель - методист, педагогічний стаж – 26 роки

Адреса досвіду

Борзнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської.

Анотація досвіду

Досвід дає можливість виробляти в учнів навички думати, розуміти сутність речей, осмислювати, вміти, шукати потрібну інформацію з використання інтерактивних технологій, які дають можливість створювати в класі атмосферу, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості. Така взаємодія учителя й учня робить усіх учасників процесу суб'єктами та дає можливість приділити увагу кожному учню. Працюючи в групах чи парах школярі самостійно розв'язують доступні для них, завдання, стають дослідниками, разом долають труднощі.

Використання досвіду сприяє розвитку комунікативних вмінь та навичок, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями та розвитку критичного мислення, вмінню дискутувати, самостійно приймати рішення.

Використання досвіду дасть можливість зацікавити школярів навчальною працею, формувати активну життєву позицію, розвивати творчі здібності, вдосконалювати мовленнєві й розумові навички, створювати ситуацію успіху, де кожен учень почувається невимушено, а це, в свою чергу, сприяє самовдосконаленню його як особистості.

Форми поширення досвіду

Відкриті уроки, семінари, майстер-класи, методичні об’єднання.

Досвід вивчала методист

РМК Г.І. Морська

2. Тема досвіду

Гра як засіб підвищення ефективності сучасного уроку в початковій школі.

Автор досвіду

Омельченко Світлана Віталіївна, 1965 р.н., учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж – 29 років

Адреса досвіду

Борзнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської.

Анотація досвіду

         Гра – природний для дитини вид діяльності, мотив її лежить у самій сутності.

         За допомогою гри формуються: увага, спостережливість, пам'ять, мислення, творчі здібності, самостійність, ініціатива. З іншого боку – гра на уроці розв’язує певну дидактичну задачу, стимулює пізнавальну діяльність.

         Вдало продумані ігри, ігрові вправи, ігрові ситуації роблять процес навчання значно цікавішим, урізноманітнюють прийоми навчальної діяльності, забезпечують творчий розвиток особистості. А ще – допомагають учням позбутися негативних переживань за результати своєї праці – пробудити віру в свої сили. Сприяють формуванню особистості, яка може вчитися, бажає вчитися, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння.

         Досвід роботи доводить, що організація і проведення уроків з використанням технології «навчання через гру» сприяє формуванню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Форми поширення досвіду.

Відкриті уроки, семінари, методичні об’єднання, виставки педагогічних ідей, публікації у республіканських педагогічних виданнях.

Досвід вивчала методист

РМК Г.І. Морська

 

3. Тема досвіду

Тема досвіду

Використання опорно – логічних схем для розвитку пізнавальної активності учнів початкових класів

Автор досвіду

Гуменська Людмила Іванівна, 1966 р.н., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, педагогічний стаж – 29 років

Адреса досвіду

Борзнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської.

Анотація досвіду

В основу впровадження досвіду, яку застосовує вчитель на уроках у початкових класах, покладено творчі вправи з логічним навантаженням, що дає змогу ефективно реалізувати всі провідні функції навчання: освітню, виховну та розвивальну.

Творчі ігри та вправи вчитель використовує на різних етапах уроку, зміст і завдання яких залежить від мети уроку та знань учнів.

Вчитель виготовила комплекти дидактичного матеріалу для проведення цікавої творчої праці з учнями. Це кросворди, ребуси, завдання, зашифровані слова, вікторини, карти, схеми, загадки, прислів’я, ігри з буквами, скоромовки та інше.

Форми поширення досвіду

Майстер-класи районного рівня, виступи на методичних об’єднаннях вчителів початкових класів, відкриті уроки.

Досвід вивчала методист

РМК Г.І. Морська

 

 

4. Тема досвіду

         Розвиток креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів

Автор досвіду

         Майстат Тетяна Миколаївна, 1968 р.н., учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, педагогічний стаж – 30 років

Адреса досвіду

         Борзнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської.

Анотація досвіду

         В основу технології навчання, яку використовує вчитель на уроках у початкових класах, покладено запровадження сучасних інноваційних методів та форм як цілеспрямованої системи організації навчальної діяльності школярів, створення найоптимальніших умов для розвитку та формування всебічно розвиненої особистості.

         Уроки вчитель будує на принципах нестереотипності, структурної різноманітності та режисури, залучає учнів до співпереживання, створення відповідно до теми уроку емоційного настрою (використання ігрових, казкових моментів тощо). Велику увагу приділяє використанню міжпредметних зв’язків, інтеграції змісту навчальних предметів.

         Учитель широко використовує інтерактивні методи навчання, що дають змогу тісно існувати зв’язку вчитель-учень, учень-учень.

         Такі форми роботи сприяють розвитку творчої особистості учня, виховують у дітей такі риси, які будуть необхідні в майбутньому демократичному суспільстві: вміння самостійно і критично мислити, уміти окреслювати проблеми і вирішувати їх.

Форми поширення досвіду

         Відкриті уроки, семінари, методичні об’єднання, виставки педагогічних ідей.

Досвід вивчала методист

РМК Г.І. Морська

 

5. Тема досвіду

Розвиток зв’язного мовлення та збагачення словникового запасу молодших школярів

Автор досвіду

Нешта Лідія Федорівна, 1965 р.н., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, педагогічний стаж – 29 років

Адреса досвіду

Борзнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської.

Анотація досвіду

Лідія Федорівна глибоко розуміє сучасний зміст початкової мовної освіти, визначений Державним стандартом, що виокремлює провідною, з чотирьох окреслених, мовленнєву лінію. Такий підхід аргументує актуальність навчального спілкування з акцентом на формуванні мовленнєвих, зокрема, комунікативних умінь учнів, мету навчання дітей рідної мови та розвитку мовлення як засобу спілкування та пізнання довкілля.

Основні ідеї досвіду – активізація розумової діяльності при оволодінні усіма видами мовлення, розвиток інтересу щодо отримання і використання мовленнєвих навичок учнями молодших класів, виховання любові і поваги до рідної мови. Вивчаючи й осмислюючи мовні одиниці, структури, поняття, спостерігаючи за своїм мовленням, учні поступово формують і закріплюють мовленнєві уміння. Велику роль у цьому відіграють уроки розвитку зв’язного мовлення.

Великий досвід роботи вчителя, пошук нових засобів та використання інтерактивних методів навчання з ІКТ дозволили їй зробити кожен урок цікавим відкриттям, захоплюючою подорожжю, спостереженням, невичерпною радістю пізнання. Лідія Федорівна навчає дітей встановлювати відношення між поняттями, доводити власну думку, створює фундамент для розвитку творчого та дивергентного мислення. Це допомагає кожному її учню мати високі досягнення з навчальних дисциплін. Учитель спрямовує пізнавальну діяльність дітей на «відкриття» нової для них інформації.

Розгортаючи на кожному уроці ситуацію розмірковування (допитливості, сумніву, пошуку), вчитель намагається розглядати з дітьми кожну навчальну проблему під різними кутами зору, створюючи палітру роздумів.

Відповідаючи на евристичні запитання, виконуючи певну роботу, її учні на основі спостереження, аналізу, порівняння низки окремих фактів, міркувань, як самостійно, так і під керівництвом учителя, проявляють кмітливість, творчий підхід, приходять до відкриття нової для них навчальної інформації.

Лідія Федорівна у своїй практиці велику увагу приділяє емоційному забарвленню уроку, щоб підтримувати інтерес до навчання. При активному темпі прагне забезпечити повний контакт з вихованцями, атмосферу доброзичливості й творчої співпраці з ними, урізноманітнює види діяльності дітей, поєднує традиційні методи навчання з інноваціями. З інноваційних технологій превагу віддає ігровій (у 1-2 класах). Розв’язуючи цікаві завдання в ігровій формі, спонукає учнів до розвитку кмітливості, заохочує роботу зі словником. Все це збуджує інтерес до мови, сприяє збагаченню лексичного запасу, запам’ятовуванню норм і правил літературної вимови та письма.

Вчителька впроваджує технологію групового навчання, яка дає змогу набути навичок спілкування та співпраці. Робота в парах сприяє розвитку вміння висловлюватись, критично мислити, вміння переконувати й вести дискусію.

Родинне виховання, активне залучення батьків до спільної роботи з педагогами дають змогу зменшувати відстань між учителями, учнями, їхніми сім'ями, долати між ними бар'єри неузгоджених дій у навчанні та вихованні їхніх дітей. Це у свою чергу, сприяє не тільки підвищенню рівня знань і вихованості учнів Лідії Федорівни, а й поглибленню знань батьків з основ педагогіки родинного виховання, забезпечує набуття ними виховної практики, надає процесу виховання національно-патріотичного спрямування.

Її учні – переможці районних олімпіад з математики та української мови.

Форми поширення досвіду

Збірка вправ з української мови «Активізація розумової діяльності при оволодінні усіма видами мовлення» 1-4 класи, методичні розробки уроків. Бере активну участь у роботі районних семінарів.

Запроваджує нові форми роботи з батьками: тренінги, родинні свята, розважально-пізнавальні програми, анкетування.

Досвід вивчала методист

РМК Г.І. Морська

 

 

1. Тема досвіду

Творчі завдання як засіб формування пізнавальної самостійності на уроках початкових класах.

Автор досвіду

Безлюдна Світлана Федорівна, 1970 р.н., учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Адреса досвіду

Борзнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської.

Анотація досвіду

Метою роботи є формування у дітей бажання і здатності самостійно вчитися та дати дитині ключ до опанування предметних компетентностей, які передбачають особистісний ріст, соціальний та інтелектуальний розвиток.

Для реалізації зазначеної мети Світлана Федорівна керується наступними завданнями: формувати в учнів здатність вчитися; розвивати позитивні риси характеру дітей (організованість, працьовитість, інтерес, допитливість); виховувати розвинену особистість.

Позитивні результати роботи учителя: бажання молодших школярів вчитися, розкриття творчих здібностей, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, досягнення поставленої мети.

Форма поширення досвіду

Відкриті уроки, семінари, майстер-класи.

Досвід вивчала методист

РМК Г.І. Морська

 

 

2. Тема досвіду

         Формування мовленнєвої компетентності в системі особистісно-орієнтованого навчання

Автор досвіду

         Михальченко Світлана Іванівна, 1964 р.н., учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж – 30 рік

Адреса досвіду

         Борзнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської.

Анотація досвіду

         Досвід роботи вчителя спрямований на формування першооснов мовленнєвої компетентності молодших школярів, на забезпечення опанування учнями умінь і навичок саморозвитку особистості шляхом упровадження інноваційних технологій навчання.

         У своїй роботі вчитель користується усіма формами навчальної діяльності учнів: груповою, роботою в парах, індивідуальною. На кожному уроці читання використовуються ігрові форми роботи: ігрове моделювання, рольові ігри, інсценізація, драматизація тощо.

         Світлана Іванівна виготовила змістовні пошукові таблиці для проведення творчої роботи на уроках читання, розробила вправи для розвитку швидко читання, таблиці складів, артикуляційні вправи, чистомовки.

         Застосування інтерактивних технологій та нетрадиційних форм роботи на уроках читання в умовах особистісно орієнтованого навчання сприяє кращому засвоєнню матеріалу, розвиває логічне мислення, пам'ять і мову, дає змогу навчитися правильно, швидко, виразно читати, викладає в учнів бажання вивчати рідну мову.

Форми поширення досвіду

         Відкриті уроки, семінари, методичні об’єднання, виставки педагогічних ідей.

Досвід вивчала методист

РМК Г.І. Морська

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites

  • Copyright MyCorp © 2020