Районний методичний кабінет 
сектору освіти Борзнянської РДА

Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 403
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

Перспективний педагогічний досвід учителів Борзнянського району

 

Перспективні педагогічні досвіди вчителів суспільно-гуманітарного циклу (українська мова та література, зарубіжна література) закладів загальної середньої освіти району вивчала методист районного методичного кабінету сектору освіти Наталія Авраменко

 

Українська мова та література

 

Автор досвіду: Ситник Надія Григорівна

Дата народження: 21 квітня 1957 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, 1981р.

Посада: учитель української мови та літератури

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Педагогічний стаж: 34 р.

Адреса досвіду: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Розвиток самостійності і творчої активності учнів у процесі навчання»

Роки вивчення: 1999 – 2000

Анотація досвіду: Словесник намагається надавати знання своїм вихованцям не в готовому вигляді, а вибудовувати навчальний процес так, щоб їхнє навчання носило дослідницький характер: де учні крок за кроком пізнавали таємниці слова. І тут особливого значення надається самостійній роботі учнів.

Форм навчального, творчого й духовного співробітництва вчителя з учнями багато і всі вони допомагають не лише глибше засвоювати знання, а й формувати добру, гуманну, духовно й морально багату особистість: уроки-конкурси, уроки-подорожі, уроки-казки, інсценізації, робота з газетним та журнальним матеріалом, епіграфом уроку, диспути, тестування, активне використання міжпредметних зв'язків, написання учнями різних творич робіт, лінгвістичні ігри, складання кросвордів та ребусів, поетичні хвилинки, уроки літератури рідного краю тощо.

 

Автор досвіду: Гирич Ніна Володимирівна

Дата народження: 28 червня 1961 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, 1985р.; Чернігівський державний педагогічний інститут, 1995 р.

Нагороди: грамота відділу освіти – 2002р, 2008р.; грамота РДА – 2003р.; грамота управління освіти і науки ОДА – 1996р., 2002р., 2003р.; грамота МОН України – 2002р.; нагрудний знак «Відмінник освіти» - 2008р.

Посада: учитель української мови та літератури

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Педагогічний стаж: 33 р.

Адреса досвіду: Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Вивчення мови укрупненими дидактичними одиницями»

Роки вивчення: 2003 – 2004

Анотація досвіду: Суть проблеми, над якою працює вчитель, полягає у вивченні теоретичного матеріалу укрупненими дидактичними одиницями (УДО) з використанням узагальнюючих таблиць і схем (схеми розроблені нею з багатьох тем).

Укрупнення – це структурний аналіз навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню і упорядкуванню його у відповідності з діяльністю вчителя і учнів, спрямований на одержання школярами найкращих результатів у навчанні.

Навчання мови укрупненими, логічно завершеними частинами з використанням узагальнюючих таблиць і схем сприяє інтенсифікації знань, активізує пізнавальну діяльність учнів. На узагальнюючих таблицях і схемах педагог використовує лаконічні малюнки, різні кольори та їх відтінки, знаки-символи, які успішно замінюють задовгі і не завжди виразні підзаголовки і навіть визначення чи цілі правила. УДО додозволяють здійснювати багаторазове варіативне повторення матеріалу, який вивчається безпосередньо на уроках, що позитивнао позначається на його засвоєнні, розвиває всі види пам'яті. З'являється можливість здійснювати контроль і корекцію знань на кожному уроці за допомогою таблиць і схем. Вивчаючи матеріал УДО з використанням узагальнюючих таблиць і схем, словесник застосовує усі типи урокі, коли опрацьовує теоретичний і практичний курс мови (за традиційною методикою, коли майже на кожному уроці опрацьовують кожну тему, пріоритетним є комбінований урок).

 

Автор досвіду: Срібна Олена Григорівна

Дата народження: 02 січня 1967 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, 1988р.

Нагороди: грамота відділу освіти – 2002р, 2010р.; грамота РДА – 2008р.; грамота управління освіти і науки ОДА – 2007р.; грамота МОН України – 2010р.

Посада: учитель української мови та літератури

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Педагогічний стаж: 27 р.

Адреса досвіду: Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури»

Роки вивчення: 2010 – 2012

Анотація досвіду: Метою досвіду є створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу дитини на уроках мови та літератури; створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня; розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.

На кожному уроці вчитель використовує такі форми роботи, які передбачають у першу чергу живе спілкування з учнями (діалоги, монологи, стислі та розгорнуті відповіді на запитання, складання творів-мініатюр тощо).

Філолог практикує роботу в парах, групах, мікрофон, кубування, коло ідей, п'ятихвилинний есей, ланцюжкове опитування, творче моделювання, словникову скриньку, проблемні питання та ситуації.Також цікаво пропонує гімназистам такі прийоми й вправи, як: незакінчене речення, мені потрібно працювати над…, теоретичний пошук, асоціативни рядок, виправ помилку,знайди зайву пару, загадковий диктант тощо.

Словесник уміло використовує можливості учнів, їх творчий потенціал з метою активного розумового розвитку, глибокого й усвідомлюваного засвоєння лінгвістичних понять і формування на цій основі комунікативної компетентності та морально-вольових якостей, а отже, виховання мовної особистості.

 

Автор досвіду: Джупіна Валентина Петрівна

Дата народження: 01 вересня 1961 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, 1986р.

Нагороди: грамота відділу освіти – 1988р., 2011р.; грамота управління освіти і науки ОДА – 1996р.; грамота МОН України – 1992р.; нагрудний знак «Відмінник освіти» - 2006р.

Посада: учитель української мови та літератури

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Педагогічний стаж: 35р.

Адреса досвіду: Степанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури»

Роки вивчення: 1997 – 1998

Анотація досвіду: Усі уроки об’єднує спільна риса: продуманість і чіткість планування кожного етапу. Філолог активізує розумову діяльність учнів через створення ігрових ситуацій . Цінним у роботі є вміле поєднання колективної форми навчання з індивідуальною, що відповідає вимогам сучасної школи. При підготовці до різних видів робіт з розвитку усного і писемного мовлення враховується принцип наступності. Стежить учителька й за виробленням мовних умінь і навичок щодо оформлення власного висловлювання.

Завдання творчого характеру, творчі диктанти, лінгвістичні ігри та тести, проблемні питання та пошукова робота, укладання фразеологічного словничка викликають інтерес до мовних явищ, прищеплюють любов до рідного слова, сприяють розвитку творчих здібностей учнів.

Поряд із стандартними уроками практикує і нестандартні, де учні особливо активні, працюють завзято й творчо. Іноді пропонує школярам вивчення окремої невеликої теми за допомогою таблиць і схем.

 

Автор досвіду: Кошленко Любов Федосіївна

Дата народження: 04 березня 1955 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, 1979р.

Посада: учитель української мови та літератури

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Педагогічний стаж: 42 р.

Адреса досвіду: Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Активізація розумової діяльності учнів на уроках української мови й літератури»

Анотація досвіду: Самостійна робота з книгою, вироблення навичок самостійної роботи зі словником, використання узагальнюючих таблиць і схем, діафільмів, багато роздавального матеріалу - усе це сприяє активізації розумової діяльності учнів. Під час організації навчально-виховного процесу використовує різноманітні методи, прийоми, форми роботи, які розвивають позитивну мотивацію до навчання мови.

Для активізації роботи учнів на уроці використовує методи: акваріум, прес, літературні диктанти, експрес-опитування. Наприклад, метод прес часто практикує, пояснюючи вживання розділових знаків у реченні, під час вивчення фразеологізмів, синонімів, антонімів, під час підведення підсумків уроку.

Розвивати критичне мислення школярів, самостійно шукати відповіді на ті чи інші питання допомагає метод передбачення, коли учні за ключовими словами, виразами, схемами передбачають тему, мету, подальші дії на уроці, роботу в малих групах, коли школярі проводять дослідницьку роботу з текстом, утверджують правильність чи неправильність якоїсь думки, відповідають на проблемні запитання.

Залучає школярів до індивідуальної самостійної роботи шляхом надання завдань випереджувального характеру (підготовка цікавих повідомлень, виразного читання, презентацій творів-мініатюр тощо).

Важливу роль на уроках української мови відводить формуванню мовленнєвих умінь, які включають: уміння моделювати синтаксичні конструкції, аналізувати їх, уміння аналізувати тексти різних типів і стилів, редагувати власне мовлення.

 

Автор досвіду: Линник Людмила Михайлівна

Дата народження: 11 листопада 1963 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, 1985р.

Нагороди: грамота відділу освіти – 2011р.; грамота РДА – 2007р.; грамота райради – 2011р.; грамота МОН України – 2007р.; нагрудний знак «Відмінник народної освіти» - 1999р.

Посада: учитель української мови та літератури

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Педагогічний стаж: 30р.

Адреса досвіду: Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Диференціація навчання на уроках української мови й

літератури»

Роки вивчення: 1995 - 1996

Анотація досвіду: На уроках учні оволодівають оптимальним обсягом знань, вчаться творчо їх застосовувати, набувати необхідні вміння і навички, зв’язно і образно висловлювати свої думки. Словесник забезпечує організаційну чіткість, глибоку змістовність кожного уроку, виховує у дітей інтерес до вивчення рідної мови й літератури через диференціацію та індивідуалізацію навчання.

Враховуючи рівні розумового розвитку учнів, словесник дає їм різні за рівнями складності вправи. Після того, як учні оволоділи обов'язковим і підвищеним рівнем, вони виконують завдання поглибленого рівня складності.

Уміло використовуються фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи, які застосовуються на всіх етапах уроку. Часто вони носять творчий характер. Особливу увагу приділяє обдарованості. З цією метою пропонується диференційований роздатковий матеріал, практикуються ігрові форми. Ігри змістовно відкривають поле для мислення, кмітливості, уяви, наполегливості, добрих почуттів, а також формують прагнення дитини до ініціативи.

 

Зарубіжна література

 

Автор досвіду: Литвиненко Ольга Сергіївна

Дата народження: 23 вересня 1957 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, 1979р.

Нагороди: грамота управління освіти і науки ОДА – 1995р.; грамота МОН України – 1999р.

Посада: учитель російської мови та зарубіжної літератури

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Педагогічний стаж: 35 р.

Адреса досвіду: Кинашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Міжпредметні зв'язки на уроках зарубіжної літератури»

Роки вивчення: 1995 – 1996

Анотація досвіду: Міжпредметні зв'язки створюють можливість реальної взаємодоповнюваності дисциплін у процесі навчання, збагачують учнів новими знаннями, емоціями, враженнями, допомагають учням краще засвоювати світові літературні твори.

Цікавим у напрямку міжпредметних зв’язків на уроках зарубіжної літератури є розгляд літератури крізь призму української поезії. Адже неможливо назвати видатного представника рідного письменства, творчість якого не сприяла б культурному єднанню народів світу. Щоб поетичні твори українських митців стали для школярів вікном у світ зарубіжної літератури, учителю необхідно враховувати такі умови: добирати високохудожні поезії, які сприятимуть залученню школярів до скарбниці світової культури; враховувати психолого-педагогічні основи сприймання літератури.

Духом української народної творчості проникнуті безліч зарубіжних творів. Велика увага приділяється українознавству.

Зарубіжна література та історія як предмети дуже тісно пов'язані між собою. До багатьох творів історичний коментар просто необхідний. Він допоможе учням краще зрозуміти зміст твору, розкрити його проблематику, образи.

Прищеплювати школярам любов до всього живого на землі допомагають твори про тварин, птахів, рослин. У цьому допоможе розібратися біологія. Знання учнів з географії також використовуються на уроках зарубіжної літератури.

Не обійтися на уроках літератури без музичних шедеврів, музичної грамоти. Навіть у назві деяких творів спостерігається музична тематика.

Майже на кожному уроці йде мова про твори образотворчого мистецтва та їх авторів: використання портретів письменників, ілюстрацій до художніх текстів, розповіді про відомих художників-ілюстраторів.

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites

  • Copyright MyCorp © 2020